Neohodnoceno

Vrácení řidičského průkazu

Naše autoškola také nabízí přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Závěrečné přezkoušení se provádí před zkušebním komisařem.

Co k vrácení ŘP potřebujete

  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
  • Výpis z karty řidiče vydaný jakýmkoliv obecním úřadem (výpisy ze systému CzechPoint nelze akceptovat)
  • Dopravně psychologické vyšetření. dopravní psychotesty jsou nutné k vrácení řidičského průkazu (nikoliv k samotnému přezkoušení), proto je nedoporučujeme vykonávat před přezkoušením, ale až po něm
Objednat
3 500 Kč / Kurz

Odborná způsobilost (vrácení ŘP)

Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti 1 500 Kč
Kondiční jízdy 90 min 600 Kč
Přistavení vozidla ke zkoušce 300 Kč
Celkem cena za odbornou způsobilost 2 400 Kč


V případě dokoupení dalších kondičních jízd se cena bude lišit.
 
Nutné počítat s tím, že je potřeba uhradit správní poplatek MěÚ Rýmařov, Odbor dopravy ( 700,- Kč ), není zahrnut v ceně kurzu.