Řidičský průkaz pro skupinu C, C+E, D, D+E

Provádíme výuku a výcvik řidičského oprávnění pro skupinu C s možností rozšíření C+E a skupinu D (D+E) s rozšířením z B a C

Přihlaste se (online vložením do košíku nebo telefonicky 604305733). K praktickému výcviku používáme vlastní vozidlo tov. zn. LIAZ. Nyní si stačí vybrat učebnu v Rýmařově nebo v Bruntále. Podmínky přijetí k výuce a výcviku jsou popsány níže.

ŘP pro skupinu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Objednat Objednat Objednat Objednat Zvolte variantu
19 000 Kč / Kurz 12 000 Kč / Kurz 30 000 Kč / ks 19 000 Kč / ks od 12 000 Kč / Kurz

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • Držení ŘP pro skupinu B (pro rozšíření na C+E je potřeba být držitelem skupiny C)
 • Zaplacení výcviku (popřípadě první splátky)

Věkový limit pro skupinu C, C+E

 • 21 let
 • 18 let - při současném absolvování vstupního školení pro získání profesního průkazu řidiče, zaměstnanci vybraných bezpečnostních složek, opraváři motorových vozidel
 •  

  Závěrečné zkoušky lze absolvovat až po dovršení věku. Výuka a výcvik může být zahájena 18 měsíců před dovršením věku. O možnosti získat řidičský průkaz pro skupinu C v 18 letech se prosím informujte osobně v naší kanceláři nebo telefonicky na 604 305 733.

Co můžete řídit se skupinou C

 • Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 

Co může řídit se skupinou C+E

 • Jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Jízdní soupravu skupiny B+E
 • Jízdni soupravu skupiny D+E (pokud je žák držitelem skupiny D, získá po složení zkoušek na skupinu C+E automaticky také D+E)

Naše výcviková vozidla

Autoškola a školící středisko Mikuš - Jedinák s.r.o. provádí výcvik skupiny C a C+E na těchto vozech a jízdních soupravách:

received_535201873862060

Výukové prostory

Naše učebny najdete na adrese:

 1. Žižkova 21, 795 01 Rýmařov
 2. Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál

Dárkové poukazy

Chcete darovat kurz pro získání řidičského průkazu skupiny C jako dárek? Chcete svým blízkým darovat jistotu při řízení motorového vozidla? Využijte nákup kurzu či kondičních jízd on-line formou dárkového poukazu. Více informací se dozvíte na stránce Dárkové poukazy.

 

Profesní průkaz

Většina držitelů řidičského průkazu pro skupinu C bude pro výkon povolání řidiče muset získat ještě také profesák. Vstupní školení k získání profesního průkazu, můžete v našem školícím středisku absolvovat již v průběhu výuky a výcviku pro získání řidičského průkazu skupiny C. Více informací naleznete na stránce školení řidičů.

Převod z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. O podmínkách převodu z jiné autoškoly se informujte osobně v naší kanceláři, nebo telefonicky na: 604 305 733.

Elektronické testy (eTesty)

Soubor všech otázek určený k procvičování na závěrečnou zkoušku z předpisů o provozu vozidel a zdravotnické přípravy najdete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz/.

 

Předčasné ukončení výcviku ze strany žadatele o řidičské oprávnění

Pokud hodláte předčasně odstoupit z výcviku ještě před řádným ukončením výcviku autoškoly, musíte tuto skutečnost naší autoškole oznámit písemně na email: ladislav.mikus@seznam.cz. Poté odevzdáte průkaz žadatele o řidičské oprávnění.

Do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení (pokud nebude domluveno jinak), vám připravíme potřebné dokumenty dané zákonem, tj.:

 • převodku, která obsahuje počty doposud absolvovaných hodin výuky a výcviku
 • původní přihlášku do autoškoly včetně lékařské posudku
 • vracíme poměrnou část uhrazených peněz (zde je účtován Storno poplatek ve výši 3000 Kč)

Kurzovné, ponížené o Storno poplatek, vám zašleme na bankovní účet uvedený v žádosti o předčasném ukončení výcviku a to nejpozději do 60 dnů od převzetí převodky žadatelem.

Autoškola může v odůvodněných případech Storno poplatek zcela prominout a to pouze ze závažných důvodů, jako např. závažné onemocnění žadatele, stěhování do jiného města, atd..

 

Ukončení smluvního vztahu žadatele o řidičské oprávnění

 • Smluvní vztah končí automaticky po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky žadatele, pokud není domluveno jinak.
 • Autoškola může přerušit či ukončit poskytování služby žadateli, který hrubým způsobem porušuje tyto podmínky či jeho chování je v rozporu s dobrými mravy, dluží autoškole za poskytnuté služby, nekomunikuje s autoškolou, neoznámí autoškole změnu kontaktních údajů. Postup je obdobný, jako v ustanovení o při předčasném ukončení výcviku. 

 

Reklamace

Případné reklamace či jiné jednání je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně autoškoly a to po předchozí domluvě termínu schůzky s vedoucím provozovny.

Žadatel s autoškolou jedná osobně bez zastoupení. Zástupce žadatele, nemusí naše autoškola akceptovat. Zavazujeme se řešit případné sporné události v souladu s dobrými mravy.

V případě, že žadatel bude o autoškole šířit nepravdivé informace ve veřejných médiích, které se nezakládají na pravdě, jsou urážlivé a pomlouvačné, a poškozují dobré jméno autoškoly či osob s ní spojené, autoškola se bude bránit právní cestou a požadovat finanční kompenzaci za vzniklou škodu na dobrém jménu autoškoly či ušlý zisk tím způsobený.

 

KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí k výuce a výcviku PDF

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti PDF

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti DOC

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti PDF

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti DOC

Zpět do obchodu