Řidičský průkaz pro skupinu B, B automat, B+E, B96

Naše autoškola žadatelům o řidičské oprávnění skupiny B nabízí co možná nejkvalitnější výuku a výcvik. Hlavním cílem naší výuky je naučit Vás řídit.

Přihlaste se (online vložením do košíku / telefonicky 604305733) k výuce teorie předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. V průběhu výuky budete absolvovat předepsané hodiny praktického výcviku v řízení vozidla a jeho základní údržby. Nyní si stačí vybrat učebnu v Rýmařově nebo v Bruntále a vaše životní jízda může začít. Podmínky přijetí k výuce a výcviku jsou popsány níže.

ŘP skupiny B pro
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Objednat Objednat Objednat Objednat Objednat Objednat Objednat Objednat Zvolte variantu
15 000 Kč / Kurz 14 500 Kč / Kurz 18 000 Kč / Kurz 10 000 Kč / Kurz 7 000 Kč / Kurz 19 000 Kč / Kurz 18 500 Kč / Kurz 10 000 Kč / ks od 7 000 Kč / Kurz

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Věkový limit pro skupinu B

 • 18 let

Závěrečné zkoušky lze absolvovat až po dovršení věku. Výuka a výcvik může být zahájena 18 měsíců před dovršením věku.

Co můžete řídit se skupinou B

 • motorové vozidlo s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3.500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo: a/ o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, b/ o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg
 • vozidla zařazená do skupiny A1, pokud jsou vybavena automatickou převodovkou
 • tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (pouze pro řidiče starší 21 let)

Naše výcviková vozidla

Autoškola a školící středisko Mikuš - Jedinák s.r.o. provádí výcvik skupiny B na těchto vozech:

Výukové prostory

Naše učebny najdete na adrese:

 1. Žižkova 21, 795 01 Rýmařov
 2. Komenského 1294/5, 792 01 Bruntál

Dárkové poukazy

Chcete darovat kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B jako dárek? Chcete svým blízkým darovat jistotu při řízení motorového vozidla? Využijte nákup kurzu či kondičních jízd on-line formou dárkového poukazu. Více informací se dozvíte na stránce Dárkové poukazy.

Převod z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. O podmínkách převodu z jiné autoškoly se informujte osobně v naší kanceláři, nebo telefonicky na: 604 305 733.

Elektronické testy (eTesty)

Soubor všech otázek určený k procvičování na závěrečnou zkoušku z předpisů o provozu vozidel a zdravotnické přípravy najdete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz/.

Předčasné ukončení výcviku ze strany žadatele o řidičské oprávnění

Pokud hodláte předčasně odstoupit z výcviku ještě před řádným ukončením výcviku autoškoly, musíte tuto skutečnost naší autoškole oznámit písemně na email: ladislav.mikus@seznam.cz. Poté odevzdáte průkaz žadatele o řidičské oprávnění.

Do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení (pokud nebude domluveno jinak), vám připravíme potřebné dokumenty dané zákonem, tj.:

 • převodku, která obsahuje počty doposud absolvovaných hodin výuky a výcviku
 • původní přihlášku do autoškoly včetně lékařské posudku
 • vracíme poměrnou část uhrazených peněz (zde je účtován Storno poplatek ve výši 3000 Kč)

Kurzovné, ponížené o Storno poplatek, vám zašleme na bankovní účet uvedený v žádosti o předčasném ukončení výcviku a to nejpozději do 60 dnů od převzetí převodky žadatelem.

Autoškola může v odůvodněných případech Storno poplatek zcela prominout a to pouze ze závažných důvodů, jako např. závažné onemocnění žadatele, stěhování do jiného města, atd..

 

Ukončení smluvního vztahu žadatele o řidičské oprávnění

 • Smluvní vztah končí automaticky po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky žadatele, pokud není domluveno jinak.
 • Autoškola může přerušit či ukončit poskytování služby žadateli, který hrubým způsobem porušuje tyto podmínky či jeho chování je v rozporu s dobrými mravy, dluží autoškole za poskytnuté služby, nekomunikuje s autoškolou, neoznámí autoškole změnu kontaktních údajů. Postup je obdobný, jako v ustanovení o při předčasném ukončení výcviku. 

 

Reklamace

Případné reklamace či jiné jednání je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně autoškoly a to po předchozí domluvě termínu schůzky s vedoucím provozovny.

Žadatel s autoškolou jedná osobně bez zastoupení. Zástupce žadatele, nemusí naše autoškola akceptovat. Zavazujeme se řešit případné sporné události v souladu s dobrými mravy.

V případě, že žadatel bude o autoškole šířit nepravdivé informace ve veřejných médiích, které se nezakládají na pravdě, jsou urážlivé a pomlouvačné, a poškozují dobré jméno autoškoly či osob s ní spojené, autoškola se bude bránit právní cestou a požadovat finanční kompenzaci za vzniklou škodu na dobrém jménu autoškoly či ušlý zisk tím způsobený.

 

KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí k výuce a výcviku PDF

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti PDF

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti DOC

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti PDF

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti DOC

 

 

Zpět do obchodu