Musíme to připravit

Vláda rozhodla, že autoškoly smí svou činnost provozovat již od pondělí 27.4. 2020 (tzv. Omezený provoz).

Naše autoškola, vzhledem k přísným pravidlům, které je nutno v rámci boje s Covid-19 dodržet, termín otevření posouvá na 4.5. 2020. Hlavním důvodem je zajištění dostatečného množství desinfekčních prostředků, chystání vozidel a učeben (ionizace).

Co je Omezený provoz?

Autoškoly by se měly zejména zaměřit na provádění výuky a výcviku u osob, které provádějí výcvik Ř.O. sk. C, CE, D, T (pro výkon svého povolání), dále tzv. Odborná způsobilost (přezkoušení v AŠ po zadržení řidičského průkazu, důležitá u osob pro výkon svého povolání), dále žadatelů před ukončením výuky a výcviku (zaměřeno na provádění závěrečných zkoušek v autoškole, opakované zkoušky apod.) a jako poslední na Profesní způsobilost řidičů.

Podmínky, za kterých lze autoškolu provozovat:

-- teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,

-- u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

-- účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

-- při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány.

 

Děkujeme všem za pochopení a i přes výše uvedené opatření se na Vás, naše studenty moc těšíme :-)

Zpět do obchodu