BLOG

Musíme to připravit

Vláda rozhodla, že autoškoly smí svou činnost provozovat již od pondělí 27.4. 2020 (tzv. Omezený provoz). Naše autoškola, vzhledem k přísným pravidlům, které je nutno v rámci boje s Covid-19 dodržet, termín otevření posouvá na 4.5. 2020. Hlavním důvodem je zajištění dostatečného množství desinfekč...

Autoškola doma

Provoz naší / vaší autoškoly je sice v souvislosti s ochranným opatřením omezen, ale zahálet ve studiu nemusíte ani doma. Asociace autoškol pro vás připravila výuková videa zcela zdarma. Pro přihlášení do on-line studia postupujte dle níže uvedeného návodu: Přejděte na www.cals.cz/r-video/l...

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky. O udělení (rozšíření) řidičsk...

Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění je možné udělit osobě, která plní podmínky pro udělení řidičského oprávnění stanovené v § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Řízení o udělení ...

Jak probíhají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Po ukončení výuky a výcviku v autoškole se žadatel o řidičské oprávnění podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Žadatele o řidičské oprávnění přihlásí ke zkoušce u obecního úřadu obce s rozšířenou působností provozovatel autoškoly, a to do 15 dnů od ukončení výuky a ...

5 položek celkem