BLOG

Dárkový poukaz pro skupinu B

Doba Covidová, nás nenechala bez újmy, ale už zanedlouho budeme opět v plném nasazení v našich autech a budeme měnit našim studentům budoucnost. Získejte v předstihu místa pro své děti, manželky či přátele v autoškolních lavicích a kupte jim dárkový poukaz pro řidičské oprávnění skupiny "B" Těšíme ...

Musíme to připravit

Vláda rozhodla, že autoškoly smí svou činnost provozovat již od pondělí 27.4. 2020 (tzv. Omezený provoz). Naše autoškola, vzhledem k přísným pravidlům, které je nutno v rámci boje s Covid-19 dodržet, termín otevření posouvá na 4.5. 2020. Hlavním důvodem je zajištění dostatečného množství desinfekč...

Autoškola doma

Provoz naší / vaší autoškoly je sice v souvislosti s ochranným opatřením omezen, ale zahálet ve studiu nemusíte ani doma. Asociace autoškol pro vás připravila výuková videa zcela zdarma. Pro přihlášení do on-line studia postupujte dle níže uvedeného návodu: Přejděte na www.cals.cz/r-video/l...

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky. O udělení (rozšíření) řidičsk...

Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění je možné udělit osobě, která plní podmínky pro udělení řidičského oprávnění stanovené v § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Řízení o udělení ...

Jak probíhají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Po ukončení výuky a výcviku v autoškole se žadatel o řidičské oprávnění podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Žadatele o řidičské oprávnění přihlásí ke zkoušce u obecního úřadu obce s rozšířenou působností provozovatel autoškoly, a to do 15 dnů od ukončení výuky a ...

6 položek celkem